Downloads voor het doorgeven van gegevens

Oikocredit Nederland is wettelijk verplicht om een aantal gegevens van haar beleggers vast te leggen en informatie over beleggingen met de Belastingdienst te delen. Op deze pagina kunt u naar het juiste formulier gaan, een formulier downloaden om per post naar ons te verzenden en vindt u antwoord op veel gestelde vragen.

Downloads gegevens doorgeven

Formulieren voor doorgeven BSN en geboortedatum

Formulieren voor doorgeven fiscale gegevens

Meest gestelde vragen over het doorgeven van (fiscale) gegevens

 • Mijn BSN is bekend bij de Belastingdienst. Waarom moet ik deze dan aan jullie doorgeven?

  Uw beleggingssaldo bij het Oikocredit Nederland Fonds kan alleen door de Belastingdienst gekoppeld worden aan uw belastinggegevens wanneer wij ook uw geboortedatum en BSN doorgeven. De combinatie van die twee is specifiek en gebruikt de Belastingdienst ter identificatie voor de vooraf ingevulde aangifte.

  Meer algemene vragen & antwoorden lezen
 • Er wordt geadviseerd nooit je BSN op te geven. Waarom moet dat bij jullie wel?

  Als financiële instelling is Oikocredit Nederland wettelijk verplicht om uw beleggingsgegevens door te geven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst gebruikt uw BSN en geboortedatum om de gegevens van uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds aan u als persoon te koppelen, zodat u uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds terugziet in uw belastingaangifte. De koppeling tussen de juiste belegging met de juiste persoon kan door de Belastingdienst alleen gemaakt worden middels het BSN en de geboortedatum, vandaar dat wij dit ook aan de Belastingdienst door moeten geven.

  De Belastingdienst blijft dan op de hoogte wie er in het Oikocredit Nederland Fonds beleggen. Zo gaan we onder meer witwaspraktijken en financiering van terrorisme tegen. Bovendien, wanneer wij aan deze wettelijke verplichting voldoen, kunnen wij ons werk voor ondernemende mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika blijven doen. Zo werken we samen aan een betere wereld.

  Meer algemene vragen & antwoorden lezen
 • Ik heb de door jullie gevraagde gegevens al eerder doorgegeven. Waarom krijg ik nu dit verzoek?

  Dit kan verschillende redenen hebben:

  • Het kan zijn dat meerdere personen binnen uw gezin een belegging hebben bij Oikocredit Nederland, maar dat alleen uw mailadres bij ons bekend is. In dat geval krijgt u voor alle gezinsleden de mail. We hebben de gegevens van elke belegger nodig, dus ook die van al uw gezinsleden.
  • Het kan zijn dat u een en/of-rekening heeft en dat we de gegevens van uw partner / mede-rekeninghouder niet volledig zijn of ontbreken.
  Meer algemene vragen & antwoorden lezen
 • Kan ik deze gegevens via Mijn Oikocredit opgeven?

  Dit is helaas niet mogelijk. Om de gegevens aan ons door te geven, kunt u gebruik maken van de in de brief en in het formulier genoemde link. U komt dan op een speciaal hiervoor ingerichte pagina op onze website terecht, waar u de gegevens in kunt vullen. Wanneer u het ingevulde formulier verstuurt, komt de informatie bij ons in een beveiligde omgeving terecht.

  Meer algemene vragen & antwoorden lezen
 • Mijn kind betaalt geen belasting, waarom hebben jullie dan deze gegevens van hem/haar nodig?

  Het vermogen van uw kind wordt bij uw vermogen opgeteld. Daarom zijn we nog steeds verplicht deze gegevens door te geven aan de Belastingdienst.

  Meer algemene vragen & antwoorden lezen
 • We hebben een gemeenschappelijke beleggingsrekening. Zijn de gegevens van één van de twee rekeninghouders niet voldoende?

  Het betreft een en-/of-rekening die op naam van twee rekeninghouders staat. Omdat beide rekeninghouders gevolmachtigd zijn met betrekking tot de rekening, hebben we de gegevens van allebei de rekeninghouders nodig.

  Meer algemene vragen & antwoorden lezen
 • De tenaamstelling van de beleggingsrekening klopt niet meer en ik wil deze wijzigen. Hoe doe ik dat?

  Voor het wijzigen van de tenaamstelling heeft Oikocredit Nederland onderliggende stukken nodig. Neem met ons op via 030 234 10 69 of nederland@oikocredit.nl voor meer informatie.

  Meer algemene vragen & antwoorden lezen
 • Er wordt altijd geadviseerd niet op een link te klikken. Is deze link wel veilig?

  U wordt met de link naar een speciaal hiervoor ingerichte pagina op onze website doorverwezen. U kunt de link ook kopiëren en plakken in uw internetbrowser. Wanneer u het formulier verstuurt, komt de informatie bij ons in een beveiligde omgeving binnen. Mocht u het alsnog niet prettig vinden om de link te openen, dan kunt u ons het formulier ook per post toesturen.

  Meer algemene vragen & antwoorden lezen
 • Ik heb mijn geboortedatum en BSN aan jullie doorgegeven, maar ik zie mijn belegging niet vooraf ingevuld bij mijn belastingaangifte. Hoe kan dit?

  Dit kan verschillende redenen hebben:

  • Op peildatum 1 januari van het afgesloten belastingjaar had u geen saldo bij het Oikocredit Nederland Fonds
  • Wij dienen een jaar vantevoren de juiste gegevens aan de Belastingdienst aan te leveren. Op het moment van onze aanlevering bij de Belastingdienst waren uw geboortedatum en/of BSN nog niet bij ons bekend
  • Bij de Belastingdienst zelf worden ook nog scherpe controles uitgevoerd om te bepalen of uw belegging bij het Oikocredit Nederland Fonds vooraf wordt ingevuld bij de belastingaangifte. Hier hebben we helaas weinig tot geen controle op.
  Meer algemene vragen & antwoorden lezen
 • Hoe kom ik erachter wie de UBO is van mijn organisatie?

  UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’ en betekent ‘uiteindelijke belanghebbende’. Een UBO is een natuurlijke persoon, die bijvoorbeeld voor ten minste 25% eigenaar van een vennootschap of andere juridische entiteit is of hierbij tenminste 25% van de aandelen of stemrechten heeft. Een UBO kan echter ook iemand zijn die het (contractuele) recht heeft om bestuurders te ontslaan. Er kunnen meerdere UBO’s zijn van één organisatie.

  • Eenmanszaak
   De UBO is de eigenaar van de eenmanszaak.
  • Bv of nv
   Een UBO is hier de natuurlijke persoon die direct of indirect:
   o meer dan 25% economisch gerechtigd is tot de vennnootschap;
   o dan wel degene die de zeggenschap uitoefent.
   Beursvennootschappen zijn uitgezonderd van deze 25%-regel.
  • Stichting of vereniging
   Een UBO is hier de natuurlijke persoon die direct of indirect:
   o een eigendomsbelang van meer dan 25% heeft;
   o dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen in geval van een statutenwijziging;
   o dan wel de feitelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon.
  • VOF, Maatschap of CV
   Een UBO is hier de natuurlijke persoon die direct of indirect:
   o een eigendomsbelang van meer dan 25% heeft;
   o dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen in geval van beheersdaden en/of wijziging van de de samenwerkingsovereenkomst.
  • Kerkgenootschap
   Een UBO is hier de natuurlijke persoon die:
   o bij ontbinding van het kerkgenootschap als rechtsopvolger in het statuut van het kerkgenootschap is benoemd.
   o wanneer er geen statuut beschikbaar is, en er daarom geen natuurlijk persoon als rechtsopvolger benoemd is, gaan we uit van de fictie dat er een UBO is. Dit noemen we ook wel de pseudo-UBO. Dat zijn dan, tenzij deze positie(s) vacant is/zijn of tenzij door het kerkgenootschap uitdrukkelijk anders is bepaald, de voorzitter en secretaris van de diaconie/het kerkgenootschap. Een kerkgenootschap kan dus meerdere (pseudo-)UBO's hebben.
  • Trust
   In het geval van een trust moeten meer personen als UBO worden aangemerkt. Het betreft in ieder geval:
   o de trustees van een trust;
   o de oprichter (Settlor);
   o de eventuele Protector;
   o en de begunstigden (Beneficials) van een trust.
  Meer algemene vragen & antwoorden lezen
 • Hoe weet ik of ik fiscaal inwoner ben van Nederland?

  In het algemeen is de fiscale woonplaats daar waar u uw permanente woon- of verblijfplaats heeft. Er zijn echter landen die afwijkende regels kennen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Belastingdienst

  Meer algemene vragen & antwoorden lezen
 • Kan ik fiscaal inwoner zijn van meerdere landen?

  Ja, in uitzonderlijke gevallen kunt u meerdere fiscale woonlanden hebben. In het algemeen is de fiscale woonplaats daar waar u uw permanente woon- of verblijfplaats heeft. Er zijn echter landen die afwijkende regels kennen. U kunt dit controleren bij de lokale overheid of vinden op de website www.oecd.org onder de zoekterm ‘tax residency rules’. Bij twijfel of u fiscaal inwoner bent van een land kunt u het beste een belastingadviseur raadplegen.

  Meer algemene vragen & antwoorden lezen
 • Mijn fiscale woonplaats is anders dan Nederland, maar ik weet mijn fiscaal identificatienummer van dat land niet. Wat moet ik nu doen?

  Als via uw lokale belastingadviseur of  via de website www.oecd.org onder de zoekterm ‘Taxpayer Identification Number’ uw fiscaal identificatienummer nog niet bij u bekend is, dan volstaat het om enkel uw fiscale woonplaats in te vullen.

  Meer algemene vragen & antwoorden lezen
Meer algemene vragen & antwoorden lezen