Sociale aspecten en klantbescherming

Beleggen in Oikocredit is kiezen voor een bescheiden financieel rendement en een hoog sociaal rendement. Wij streven niet naar maximalisatie van de winst. Ons doel is kwetsbare mensen de kans te bieden zelfredzaam te worden, armoede te verlichten en zo te werken aan een rechtvaardiger maatschappij.

Het creëren van sociale impact is een drijvende kracht achter het werk van Oikocredit. Onze investeringen vereisen daarom een hoge mate van zorgvuldigheid. Die begint met de keuze van de partnerorganisaties die ons terzijde staan in de landen waar we uw geld investeren. Enerzijds is er een uitermate kritische selectieprocedure en anderzijds worden bestaande partners bij voortduring gecoacht en getraind om optimaal te presteren. Financiële resultaten gaan daarbij hand in hand met sociale resultaten.

Social performance

Het is belangrijk te weten welke impact ons werk heeft. Bereiken we de juiste mensen? Zorgen we ook echt voor positieve verandering in hun leven en in hun gemeenschap? Om deze zogenoemde 'social performance' te meten, richten we ons op een aantal zaken:

 • We gaan nauwkeurig te werk bij het kiezen van onze partners.
 • We monitoren social performance-indicatoren, zoals duurzaamheid, groei in werkgelegenheid en diensten die worden aangeboden. Zo biedt een groot aantal van onze partners trainingen, microverzekeringen en spaarproducten aan hun klanten. Voor ons vanzelfsprekend, in veel ontwikkelingslanden niet.
 • We verwachten van onze partners dat ze hun sociale doelen waarmaken.
 • We bekijken welke factoren een belemmering vormen voor mensen om zichzelf te kunnen redden, om vervolgens te zoeken naar de instrumenten om die belemmeringen weg te nemen.
 • De terugkoppeling aan onze partners helpt ons in het verder ontwikkelen van onze diensten en producten.

Klantbescherming

Om klanten te beschermen heeft Oikocredit in samenspraak met een aantal andere grote microfinanciers zeven beginselen voor het beschermen van klanten opgesteld. Bij een transactie tussen een klant en een microfinancier zijn deze klantbeschermingsbeginselen de minimumeisen waaraan de microfinancier moet voldoen.

De zeven klantbeschermingsbeginselen zijn:

 1. Ontwikkelen en aanbieden van geschikte producten
 2. Vermijden van te hoge schuldenlasten
 3. Transparantie
 4. Verantwoorde prijszetting
 5. Eerlijke en respectvolle behandeling van klanten
 6. Bescherming van klantgegevens
 7. Duidelijke procedure voor klachtenafhandeling
Regional officeRegion