Doorgeven fiscale gegevens (UBO('s)) organisatie

Verklaring CRS organisaties

Oikocredit Nederland microkrediet succesvol in Kenia_Hinga_01.jpg

Doorgeven fiscale vestigingsplaats organisatie en fiscaal inwonerschap UBO('s) van mijn organisatie

Op deze pagina kunt u via onderstaand formulier eenvoudig en snel de fiscale vestigingsplaats van uw organisatie en het fiscaal inwonerschap van de UBO('s) van uw organisatie aan ons doorgeven. Onder het formulier treft u ter verduidelijking enkele lastige begrippen en hun betekenis aan. In het formulier zelf zijn deze begrippen aangegeven met het *-teken.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres nederland@oikocredit.nl of bel ons op 030 - 234 10 69. 

Dank u wel!

(For English: please contact us at nederland@oikocredit.nl) 

Gegevens organisatie
Het beleggingsnummer kunt u vinden op, bijvoorbeeld, uw rekeningoverzicht en begint met 'B-'. U hoeft de 'B' niet in te vullen in onderstaand veld.
Fiscale vestigingsplaats* organisatie
Een organisatie is ten minste in één land fiscaal gevestigd, maar kan ook in meerdere landen fiscaal gevestigd zijn. Vult u dit formulier in namens een vestiging van een buitenlandse organisatie? Lees dan de toelichting onder op de pagina.
Een organisatie is ten minste in één land fiscaal gevestigd, maar kan ook in meerdere landen fiscaal gevestigd zijn. Vult u dit formulier in namens een vestiging van een buitenlandse organisatie? Lees dan de toelichting onder op de pagina.
Fiscaal inwonerschap* UBO('s)*
Iemand is fiscaal inwoner van tenminste één land, maar kan fiscaal inwoner zijn van meerdere landen. Een uitgebreide toelichting kunt u onder het formulier vinden.
Iemand is fiscaal inwoner van tenminste één land, maar kan fiscaal inwoner zijn van meerdere landen. Een uitgebreide toelichting kunt u onder het formulier vinden.
Dit alleen invullen als u op de vorige vraag met 'ja' hebt geantwoord. Als het land geen fiscale identificatienummers* uitgeeft, vermeld dan uw geboorteplaats (niet uw geboorteland). Een uitgebreide toelichting kunt u onder het formulier vinden.
Iemand is fiscaal inwoner van tenminste één land, maar kan fiscaal inwoner zijn van meerdere landen. Een uitgebreide toelichting kunt u onder het formulier vinden.
Iemand is fiscaal inwoner van tenminste één land, maar kan fiscaal inwoner zijn van meerdere landen. Een uitgebreide toelichting kunt u onder het formulier vinden.
Dit alleen invullen als u op de vorige vraag met 'ja' hebt geantwoord. Als het land geen fiscale identificatienummers* uitgeeft, vermeld dan uw geboorteplaats (niet uw geboorteland).
Iemand is fiscaal inwoner van tenminste één land, maar kan fiscaal inwoner zijn van meerdere landen. Een uitgebreide toelichting kunt u onder het formulier vinden.
Iemand is fiscaal inwoner van tenminste één land, maar kan fiscaal inwoner zijn van meerdere landen. Een uitgebreide toelichting kunt u onder het formulier vinden.
Dit alleen invullen als u op de vorige vraag met 'ja' hebt geantwoord. Als het land geen fiscale identificatienummers* uitgeeft, vermeld dan uw geboorteplaats (niet uw geboorteland).
Iemand is fiscaal inwoner van tenminste één land, maar kan fiscaal inwoner zijn van meerdere landen. Een uitgebreide toelichting kunt u onder het formulier vinden.
U bent fiscaal inwoner van tenminste één land, maar u kunt fiscaal inwoner zijn van meerdere landen. Een uitgebreide toelichting kunt u onder het formulier vinden.
Dit alleen invullen als u op de vorige vraag met 'ja' hebt geantwoord. Als het land geen fiscale identificatienummers* uitgeeft, vermeld dan uw geboorteplaats (niet uw geboorteland).
Verklaring en akkoord
SART-BO-43.jpg

Toelichting op het formulier

UBO(‘s)
UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’ en betekent ‘uiteindelijke belanghebbende’. Een UBO is een natuurlijk persoon, die bijvoorbeeld voor ten minste 25% eigenaar van een vennootschap of andere juridische entiteit is of hierbij tenminste 25% van de aandelen of stemrechten heeft. Een UBO kan echter ook iemand zijn die het (contractuele) recht heeft om bestuurders te ontslaan. Er kunnen meerdere UBO’s zijn van één organisatie.

Een UBO van een onderneming is de natuurlijk persoon die:

  • een (in)direct belang van meer dan 25% heeft in het kapitaal van een entiteit;
  • (in)direct meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van een entiteit;
  • de feitelijke zeggenschap kan uitoefenen in een entiteit;
  • de begunstigde is van 25% of meer van het vermogen van een entiteit;
  • een bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van een entiteit (behoudens specifieke uitzonderingen).

Fiscale vestigingsplaats organisatie
Bij het bepalen of een organisatie fiscaal in Nederland is gevestigd, spelen onder meer de volgende omstandigheden een rol: de plaats waar de belangrijkste beleidsbeslissingen worden genomen, de plaats waar de directieleden werken en vergaderen en de plaats waar de administratie wordt bijgehouden en de jaarstukken worden opgemaakt.

Daarnaast kunnen voor organisaties een rol spelen: de plaats waar de aandeelhouders wonen en vergaderen, de plaats waar de organisatie is geregistreerd en de plaats waar de organisatie is opgericht.

Fiscaal inwonerschap / fiscale woonplaats UBO(‘s)
In de regel heeft een natuurlijk persoon maar één fiscaal woonland. Heeft u alleen in Nederland een permanente woon- of verblijfplaats en werkt u en bent u bijvoorbeeld verzekerd in Nederland? Dan is de kans groot dat u alleen in Nederland fiscaal inwoner bent. Want in het algemeen is de fiscale woonplaats daar waar u uw permanente woon- of verblijfplaats heeft. Er zijn echter landen die afwijkende regels kennen. U kunt dit controleren bij de lokale overheid of vinden op de website www.oecd.org onder de zoekterm ‘tax residency rules’. Bij twijfel of u fiscaal inwoner bent van een land kunt u het beste een belastingadviseur raadplegen.

Fiscaal identificatienummer
Het nummer waaronder een belastingplichtige geregistreerd staat in de administratie van de lokale belastingdienst. Welk nummer u moet gebruiken, kunt u controleren bij de lokale overheid of vinden op de website www.oecd.org onder de zoekterm ‘Taxpayer Identification Number’.