Vereniging Oikocredit Nederland

Vereniging

Vereniging

Oikocredit Nederland is opgericht om bekendheid aan het werk van Oikocredit en het aantrekken van beleggingen voor Oikocredit in Nederland. Dat doen we onder meer door het uitgeven van promotiematerialen en het voeren van campagnes.

Dankzij onze 7000 leden kunnen wij ons werk doen. Hoe meer leden, hoe meer we kunnen doen. Draagt u ook bij? De contributie bedraagt minimaal 20 euro per jaar. Meer is uiteraard welkom. 

Als u lid wordt helpt u ons bekendheid te geven aan ons werk en heeft u bovendien stemrecht op de algemene ledenvergadering. 

Oikocredit Nederland is een vereniging die wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur. Het team van 8 medewerkers geeft, onder leiding van directeur Eric Holterhues, uitvoering aan de missie en strategie van de vereniging.

Het bestuur van de vereniging Oikocredit Nederland bestaat uit de volgende leden:

 • Jacobine Geel, voorzitter
 • Gerard Vesseur, penningmeester
 • Reineke Beijdorff
 • Johan Stuij
 • Maarten den Ottolander

De bestuursleden werken op vrijwillige basis en zijn onbezoldigd. De kantoorkrachten krijgen een beloning in lijn met de arbeidsvoorwaarden van PKN. Uiteraard bieden we geen bonusregeling. 

Ieder jaar legt Oikocredit Nederland verantwoording af in haar jaarverslag. De meest recente jaarverslagen kunt u lezen onder publicaties.

 • Steun mensen zoals Cordelia uit Nigeria

 • Steun mensen zoals Gregoria uit Bolivia

 • Steun mensen zoals Scobie uit Oeganda

 • Steun mensen zoals Phai uit Cambodja

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4