Vereniging Oikocredit Nederland

Vereniging

Vereniging

Oikocredit Nederland is opgericht om bekendheid aan het werk van Oikocredit en het aantrekken van beleggingen voor Oikocredit in Nederland. Dat doen we onder meer door het uitgeven van promotiematerialen en het voeren van campagnes.

Dankzij onze 7000 leden kunnen wij ons werk doen. Hoe meer leden, hoe meer we kunnen doen. Draagt u ook bij? De contributie bedraagt minimaal 20 euro per jaar. Meer is uiteraard welkom. 

Als u lid wordt helpt u ons bekendheid te geven aan ons werk en heeft u bovendien stemrecht op de Algemene Ledenvergadering. U doet als lid automatisch mee met ons Member Programma.

Oikocredit Nederland is een vereniging die wordt bestuurd door directeur-bestuurder Eric Holterhues. Het team geeft uitvoering aan de missie en strategie van de vereniging. De Raad van Toezicht houdt toezicht.

Eric.jpg

ERIC HOLTERHUES
Directeur-bestuurder Oikocredit Nederland

Na diverse managementfuncties bij Triodos Bank Nederland, was Eric
Holterhues tot 2017 eindverantwoordelijk voor meerdere
beleggingsfondsen van Triodos Investment Management. Nu is hij als
directeur-bestuurder het gezicht van Oikocredit Nederland.

"Ik vind het fantastisch mij in te zetten om geld met impact te laten
werken. Investeren zodat het een positieve impact heeft op de levens
van mensen die in lagelonenlanden wonen. Terwijl er voor de belegger
een eerlijk rendement met een verantwoord risico tegenover staat."

Jacobine .jpg

JACOBINE GEEL
Voorzitter Raad van Toezicht Oikocredit Nederland

Sinds 1999 is Jacobine programmamaker en presentator voor televisie.
Op dit moment presenteert ze het tv-programma Jacobine op Zondag.
Daarnaast schrijft ze columns en is ze voorzitter van het bestuur van
GGZ Nederland. 

"Ik heb mij altijd thuis gevoeld bij die vorm van ontwikkelingssamenwerking
die gericht is op het bevorderen van zelfstandigheid, en uitgaat van
partnerschap, sámenwerking."

De Raad van Toezicht van Oikocredit Nederland bestaat uit de volgende leden:

 • Jacobine Geel, voorzitter
 • Gerard Vesseur
 • Reineke Beijdorff

De leden van de Raad van Toezicht werken op vrijwillige basis en zijn onbezoldigd. De medewerkers van Oikocredit Nederland krijgen een beloning in lijn met de arbeidsvoorwaarden van PKN. Uiteraard bieden we geen bonusregeling. 

Ieder jaar legt Oikocredit Nederland verantwoording af in haar jaarverslag. De meest recente jaarverslagen kunt u lezen onder publicaties.

 • Steun mensen zoals Juana uit El Salvador

 • Steun mensen zoals Efrance uit Oeganda

 • Steun mensen zoals Maria uit Ecuador

 • Steun mensen zoals Caleb uit Oeganda

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4