Organisatie

In 40 jaar is Oikocredit uitgegroeid tot een van de grootste sociaal investeerders in microkrediet ter wereld.

Organisatie

Microkrediet ondernemersverhaal Juana, El Salvador

Dankzij microkrediet kunnen mijn kinderen naar school en heb ik mijn bedrijf uitgebreid tot een succes.

Juana, El Salvador

WAT WE DOEN

Oikocredit investeert in sociale impact. Dat doen we voor mensen met een laag inkomen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. We richten ons daarbij op investeringen in financiële zelfstandigheid, landbouw en duurzame energie. Doordat we samenwerken met lokale medewerkers kunnen we snel inspelen op lokale behoeften en oplossingen bieden die verder gaan dan alleen de financiering.

Missie

Wij dagen iedereen in Nederland uit om verantwoord te investeren. Dat doen we door organisaties te ondersteunen om de levenskwaliteit van mensen met lage inkomens op een effectieve manier te verbeteren.

Visie

We streven naar een wereldwijde, rechtvaardige samenleving waarin welvaart eerlijk word gedeeld en alle mensen de kans krijgen om een waardig ​​leven te creëren.

Eric Holterhues

Directeur Oikocredit Nederland

Na diverse managementfuncties bij Triodos Bank Nederland, was Eric Holterhues tot 2017 eindverantwoordelijk voor... Lees meer

Na diverse managementfuncties bij Triodos Bank Nederland, was Eric Holterhues tot 2017 eindverantwoordelijk voor meerdere beleggingsfondsen van Triodos Investment Management. Nu is hij als directeur het gezicht van Oikocredit Nederland.

"Ik vind het fantastisch mij in te zetten om geld met impact te laten werken. Investeren zodat het een positieve impact heeft op de levens van mensen die in lagelonenlanden wonen. Terwijl er voor de belegger een eerlijk rendement met een verantwoord risico tegenover staat."

STRUCTUUR

Oikocredit is een wereldwijde coöperatie. Daarin zijn 30 lokale verenigingen aangesloten. Oikocredit Nederland is een van de landelijke verenigingen die beleggers aantrekt. NU UITLEG OVER OI,ONF, SBONF, EN ANDERE STEUNVERENIGINGEN EN HOE DAT WERKT MET LANDEN WAAR WE ACTIEF ZIJN.

Lees meer over het fondsinformatie van Oikocredit Nederland

BLOG: 5 factoren die het financiële resultaat van Oikocredit bepalen
50 jaar geleden onstond het idee voor Oikocredit: een impactinvesteringsoragnisatie die financiering biedt aan parners actief in microfinanciering, landbouw en duurzame energie, waarbij de sociale impact van de investering voorop staat. 

BLOG: 5 factoren die het financiële resultaat van Oikocredit bepalen
50 jaar geleden onstond het idee voor Oikocredit: een impactinvesteringsoragnisatie die financiering biedt aan parners actief in microfinanciering, landbouw en duurzame energie, waarbij de sociale impact van de investering voorop staat. 

VEEL GESTELDE VRAGEN

De meest gestelde vragen over beleggen bij Oikocredit vindt u hier!

 • Wat doet Oikocredit?

  Oikocredit verstrekt leningen aan meer dan 700 lokale partnerorganisaties met een sociale doelstelling, in zo’n 70 ontwikkelingslanden wereldwijd. Via deze partnerorganisaties bieden we ondernemende individuen en groepen in ontwikkelingslanden, die normaal geen toegang hebben tot leningen, toegang tot passende financiële middelen.

  De partners van Oikocredit bestaan uit microfinancieringsinstellingen, kleine- en middelgrote ondernemingen, (fairtrade) coöperaties en duurzame-energie-ondernemingen.

  Meer vragen & antwoorden lezen
 • Wat is microkrediet?

  Microkrediet is het verstrekken van kleinschalige leningen aan ondernemers in ontwikkelingslanden om ze te helpen economische zelfstandigheid op te opbouwen.

  Meer vragen & antwoorden lezen
 • Hoe kan het dat er in meer dan 40 jaar nog nooit een euro aan beleggingsgeld verloren is gegaan?

  We hebben een grote portefeuille, verspreid over meer dan 700 partners en meer dan 70 landen. Er is natuurlijk wel eens een partner die problemen heeft met het terugbetalen van een lening. Maar de risico’s zijn verspreid en de portefeuille is groot.

  Meer vragen & antwoorden lezen
 • Hoeveel dividend krijg ik?

  Op uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds ontvangt u een rendement in de vorm van een interim-dividend. Het bruto-dividend wordt jaarlijks bepaald op basis van het financiële resultaat van de internationale coöperatie Oikocredit International over het afgelopen jaar.

  De hoogte van het bruto-dividend wordt altijd definitief vastgesteld op de jaarlijkse ledenvergadering van Oikocredit International, in juni. Het bruto-dividend 2017, wat is uitgekeerd in 2018, is vastgesteld op 1%. Op het bruto-dividend dat het Oikocredit Nederland Fonds van Oikocredit International ontvangt, wordt beheervergoeding ingehouden. Deze is in de afgelopen jaren steeds 0,45% geweest. Dit bepaalt het interim-dividend dat u op uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds ontvangt. Het interim-dividend dat in 2018 ontvangen is over 2017 is dan ook vastgesteld op 0,55%.

  Het dividendvoorstel over 2018, wat uitgekeerd zal worden in 2019, is 1%. In juni, op de jaarlijke ledenvergadering van Oikocredit International, zal de beslissing over de hoogte van het bruto-dividend definitief genomen worden. 

  Meer vragen & antwoorden lezen
 • Wat gaat Oikocredit met de gegevens over mijn fiscaal inwonerschap doen?

  Wanneer u een ander fiscaal woonland heeft dan Nederland, zijn wij wettelijk verplicht om uw naam, adres, geboortedatum, BSN, fiscale woonplaats(en), saldo van uw belegging en uw dividend door te geven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt vervolgens of zij uw gegevens doorgeven aan de belastingdienst(en) van die landen waar u fiscaal inwoner bent. Deze buitenlandse belastingdiensten gaan de gegevens vervolgens zelf controleren.

  Meer vragen & antwoorden lezen
Meer vragen & antwoorden lezen