Oikocredit Nederland Fonds

Impactbeleggingsfonds voor microkrediet, landbouw en duurzame energie. Actief in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Dat is het Oikocredit Nederland Fonds.

Fondsinformatie

13.000

Mensen beleggen al in het Oikocredit Nederland Fonds.

8+

Beoordeling van onze service door beleggers.

Maandelijks

Geld opnemen of bijbeleggen.

Impact Oikocredit Nederland Fonds

Oikocredit bereikt 36 miljoen ondernemende mensen in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Naast microfinanciering investeert Oikocredit in Fairtrade coöperaties en in bedrijven die impact hebben op mensen met lage inkomens, zoals duurzame-energie-bedrijven. » Lees hier meer over de sociale impact van beleggen bij Oikocredit

Beleggingsbeleid

Het Oikocredit Nederland Fonds belegt voor minimaal 97% en maximaal 99% van de beschikbare gelden in aandelen Oikocredit en houdt minimaal 1% en maximaal 3% van de beschikbare gelden aan in liquide middelen.

Impactbeleggen

Met het verstrekken van leningen en equity biedt Oikocredit kansen aan ondernemende mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika die normaal geen toegang hebben tot krediet.

Partnerorganisaties

Dit doet Oikocredit via een netwerk van lokale partnerorganisaties, bestaande uit microfinancieringsinstellingen,(boeren)coöperaties en duurzame-energie-ondernemingen.

Rendement en dividend bij Oikocredit

Oikocredit streeft naar een stabiel rendement van maximaal 2%. Vorig jaar was het - voornamelijk vanwege wereldeconomische omstandigheden zoals de lage rente en de lage dollar - 1%. Ook het komende jaar is de verwachting dat 2% niet zal worden gehaald. Over het jaar 2017 heeft het Oikocredit Nederland Fonds 0,55% dividend (1 procent rendement min 0,45 procent beheerkosten) kunnen uitkeren aan beleggers.

In de Essentiële Beleggersinformatie vindt u een overzicht van het historische rendement. 

Dividenduitkering

Beleggers ontvangen hun dividend over het voorgaande boekjaar jaarlijks rond 1 juli, de maand waarin beleggers ook hun dividendoverzicht ontvangen.

Hoogte van het dividend

De hoogte van het dividend wordt tijdens de jaarlijkse ledenvergadering (in juni) van Oikocredit International vastgesteld, over het voorgaande kalenderjaar.

Kosten

Aan het aankopen en opnemen van een belegging in het Oikocredit Nederland Fonds zijn geen kosten verbonden. 

De beheerkosten, ook wel beheervergoeding genoemd, bedraagt 0,45%. Bij 1% rendement ontvangt de belegger (1% rendement min 0,45% beheerskosten) 0,55% dividend. 

Kosten Oikocredit Nederland Fonds

Aan het aankopen en opnemen van een belegging in het Oikocredit Nederland Fonds zijn geen kosten verbonden. Van het dividend wordt altijd 0,45% beheervergoeding ingehouden.

Praktische informatie voor beleggers

U kunt uw belegging maandelijks opnemen. Dit verwerken we op de laatste dag van de maand. Binnen tien werkdagen daarna ontvangt u uw geld op de bij ons bekende tegenrekening.

Risico’s Oikocredit Nederland Fonds

Sinds de oprichting van Oikocredit in 1975 heeft nog geen enkele belegger iets van zijn in Oikocredit geïnvesteerde geld verloren. Beleggen betekent dat echter wel dat er een kans bestaat dat u uw ingelegde geld kwijtraakt.

Risico's

Het Oikocredit Nederland Fonds belegt voor 97-99% van de beschikbare gelden in aandelen Oikocredit International (spreidingsrisico), en houdt minimaal 1% en maximaal 3% van de beschikbare gelden aan in liquide middelen.

Meer informatie

Andere risico’s zijn het projectenrisico, landenrisico en valutarisico. Kijk voor meer informatie over deze risico’s op deze pagina over beleggen bij Oikocredit.

Ontwikkelingen

Kwartaalbericht

Factsheet

Eric Holterhues, directeur Oikocredit Nederland

De investeringsportefeuille bleef in het tweede kwartaal van 2019 stabiel ten opzichte van het eerste kwartaal. Oikocredit Nederland zal zich ook in het derde kwartaal inspannen de investor base te vergroten en te verjongen.

Eric Holterhues, directeur Oikocredit Nederland

Toezicht

Het Oikocredit Nederland Fonds staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

Meer informatie over het Oikocredit Nederland Fonds lezen

BLOG: 5 factoren die het financiële resultaat van Oikocredit bepalen
50 jaar geleden onstond het idee voor Oikocredit: een impactinvesteringsoragnisatie die financiering biedt aan parners actief in microfinanciering, landbouw en duurzame energie, waarbij de sociale impact van de investering voorop staat. 

[NIEUWE INVESTERING] Energie voor meer dan 70.000 vrouwen in Oeganda
Off-grid zonne-energiebedrijf SolarNow kondigt een investering van 9 miljoen USD (ong. 8 miljoen euro) aan door Oikocredit, SunFunder en responsAbility. Voor SolarNow, al langer partner van Oikocredit, is het de grootste investering ooit. Met de investering kan het Oegandese duurzame-energie-bedrijf onder meer 17.500 nieuwe off-grid zonnepanelen ontwikkelen.

  • Steun mensen zoals Juana uit El Salvador

  • Steun mensen zoals Efrance uit Oeganda

  • Steun mensen zoals Maria uit Ecuador

  • Steun mensen zoals Caleb uit Oeganda

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4