Over ons

Het idee voor Oikocredit ontstond in 1968, tijdens een bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken. Jonge, geëngageerde leden van de kerk vonden de tijd rijp voor een sociaal-ethisch beleggingsfonds waarin kerken konden beleggen. Het duurde tot 1975 voor de oprichting van de Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society, Oikocredit International, een feit was.

De naam Oikocredit is samengesteld uit het Griekse ‘oikos’ en het Latijnse ‘credere’. Oikos betekent zo veel als huis, familie en huishouden als in ‘plaats waar mensen samenleven’. Credere betekent in dit verband ‘toevertrouwen’. Belangrijkste doel van OIkocredit is het bestrijden van sociale ongelijkheid door de zelfredzaamheid van (kans)arme, ondernemende mensen in ontwikkelingslanden te vergroten door het verstrekken van microkredieten.

Alle mensen zijn gelijk

Oikocredit kijkt bij het verstrekken van krediet niet naar geloofsovertuiging, levensvisie, leeftijd of sekse: alle mensen zijn gelijk. Het gaat ons om het versterken van menswaardigheid. Wel is een ruime meerderheid van onze eindklanten vrouw. Dat heeft te maken met het feit dat onder vrouwen de grootste armoede heerst en dat zij bovendien vaak verantwoordelijk zijn voor hun hele gezin of familie.

Coöperatieve organisatie

Vandaag de dag is Oikocredit een van de grootste sociaal investeerders in de microfinancieringssector ter wereld. Het is een coöperatieve organisatie waarbij wereldwijd 30 verenigingen zijn aangesloten. Oikocredit Nederland is een van die verenigingen. De taak van de verenigingen is de naamsbekendheid van Oikocredit te vergroten en kapitaal te verwerven. Dat doen wij door zo veel mogelijk mensen te stimuleren om te beleggen in het Oikocredit Nederland Fonds.

Regional officeRegion