Nieuws

Dividend over 2020 vastgesteld

Dividend over 2020 vastgesteld

Corona update.png17 juni 2021

De leden van de coöperatie Oikocredit International hebben het dividendvoorstel van 0% geaccepteerd tijdens de algemene ledenvergadering op 10 juni. Er wordt over 2020 geen dividend uitgekeerd.

Oikocredit International

De gevolgen van de wereldwijde coronapandemie zijn in 2020 van invloed geweest op de baten, het vermogen en de financieringsportefeuille van Oikocredit. De coöperatie heeft daarom proactief maatregelen genomen en gaf daarbij prioriteit aan het ondersteunen van haar 563 bestaande partners. Hierdoor werden Oikocredits partners veerkrachtiger, maar daalde de omvang van de portefeuille met meer dan 20%. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Oikocredit op 10 juni is daarom besloten het dividendvoorstel van 0% aan te nemen. Dit zorgt voor een stabiele kapitaalbasis. In combinatie met de liquiditeit zorgt dat ervoor dat Oikocredit haar portefeuille op een duurzame manier weer op kan bouwen.

De cijfers van het eerste kwartaal van 2021 laten een herstel zien. Verwacht wordt dat de inkomsten gedurende het jaar groeien. Maar Oikocredit blijft voorzichtig, want in veel landen heerst nog economische onzekerheid. Tevens wil Oikocredit haar financieringsportefeuille in 2021 uitbreiden om terug te komen op het eerdere niveau. Mede dankzij alle betrokken beleggers en Oikocredits focus op impact is de continuïteit van de wereldwijde coöperatie verzekerd.

Oikocredit Nederland Fonds

Dit betekent dat het Oikocredit Nederland Fonds eveneens geen dividend zal uitkeren. Hetzelfde geldt voor Certificaten van Aandelen van de vereniging Oikocredit Nederland. Eric Holterhues, directeur Oikocredit Nederland: “De wereldwijde pandemie heeft geleid tot toenemende armoede en ongelijkheid. In 2020 heeft Oikocredit laten zien wat het betekent als impact voorop gesteld wordt. De focus lag op het zo goed mogelijk bijstaan van bestaande partners. Hierdoor heeft Oikocredit geen winst kunnen maken, maar is er voor gezorgd dat de partnerorganisaties stabiel uit de pandemie zijn gekomen. En dit komt ten goede aan mensen en gemeenschappen met lage inkomens in Afrika, Azië en Latijns-Amerika – die door middel van duurzame financiering en capaciteitsopbouw ondersteund worden bij het verbeteren van de kwaliteit van leven.”

« Terug naar het nieuwsoverzicht