Nieuws

Oikocredit International herziet dividendvoorstel over 2019

Oikocredit International herziet dividendvoorstel over 2019

Corona update.png06 mei 2020

Social impact investeerder en wereldwijde coƶperatie Oikocredit International heeft haar dividendvoorstel over 2019 herzien van 1% naar 0%.

De ontwikkeling van de coronacrisis heeft de wereldwijde context waarin Oikocredit opereert drastisch veranderd. We weten nog niet wat de definitieve invloed hiervan zal zijn voor Oikocredit en haar partners. Oikocredit International acht het reëel haar doelstellingen voor groei en financieel rendement voor 2020 niet te zullen halen. Als gevolg hiervan is het dividendvoorstel herzien van 1% naar 0%.

In maart publiceerde Oikocredit International haar jaarresultaten over 2019 en kondigde hierbij een dividendvoorstel van 1% aan. De beslissing om het dividendvoorstel nu te herzien is genomen door de directie van Oikocredit International en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. In het belang van de coöperatie en haar leden is dit besluit genomen om de volgende redenen:

  • Het niet uitkeren van dividend zorgt ervoor dat € 10,1 miljoen kan worden gebruikt om de balans te verstevigen. Dit helpt Oikocredit International beter weerbaar te zijn tegen ongunstige economische ontwikkelingen, mochten deze zich voordoen.
  • Oikocredit International waarborgt hiermee de continuïteit van de coöperatie en beschermt het kapitaal van haar leden.
  • Oikocredit kan hierdoor flexibel reageren op de behoeften van haar partners, die op hun beurt mensen met een laag inkomen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika ondersteunen die het hardst door deze crisis worden getroffen.

“Gezien de toegenomen economische onzekerheid waarmee onze partners, en daarmee ook Oikocredit, worden geconfronteerd, vinden wij het verstandig om onze reserves te versterken en zo goed mogelijk voorbereid te zijn op ongunstige ontwikkelingen”, licht Thos Gieskes (directeur Oikocredit International) toe.

> Juist nu is het van groot belang om solidair te zijn met mensen die in armoede leven. Lees hier meer over hoe Oikocredit omgaat met haar partners tijdens deze coronacrisis

Gevolgen voor het dividend van Oikocredit Nederland Fonds

Mocht het dividend over 2019 in juni 2020 definitief uitkomen op 0%, dan zal het Oikocredit Nederland Fonds geen beheervergoeding van 0,45% in rekening brengen.

Eric Holterhues, directeur Oikocredit Nederland: “De situatie waar we in zitten vraagt ons om buitengewone beslissingen te nemen. Geen beheervergoeding in rekening brengen is een uniek gebaar voor een beleggingsfonds, de kosten voor de administratie van elke belegging gaan immers gewoon door. Door dit jaar geen beheervergoeding in rekening te brengen, delen we de lasten met elkaar. Solidariteit hebben we immers hoog in het vaandel staan. Met de allerarmsten in Afrika, Azië en latijns-Amerika, maar ook met onze beleggers in Nederland. Dit betekent wel dat Oikocredit Nederland minder inkomsten krijgt. Dat zal zich onder andere vertalen in minder campagnes voor het aantrekken van nieuwe beleggers.”

Definitief besluit in juni

Het dividendvoorstel wordt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering in juni voorgelegd aan de leden van coöperatie Oikocredit. De leden zullen online deelnemen en stemmen en hebben de uiteindelijke beslissing over het dividend.

« Terug naar het nieuwsoverzicht