Explainer: wat voor soort organisatie is Oikocredit eigenlijk?

Explainer: wat voor soort organisatie is Oikocredit eigenlijk?

explainer organisatie

Wie wel eens voor een NGO of goed doel heeft gewerkt zal het herkennen: Nederlanders zijn kritisch als het gaat over hoe zulke organisaties werken en waar het geld heen gaat. Zeker als hen gevraagd wordt om te doneren of te investeren. Terecht natuurlijk. Ook voor Oikocredit blijft het een uitdaging om duidelijk te maken waar we voor staan en hoe we werken. Ondanks dat we een organisatie zijn die al meer dan veertig jaar actief is, zijn we toch nog niet zo heel erg bekend bij het Nederlandse publiek. Daarom een korte toelichting over hoe Oikocredit als organisatie eigenlijk in elkaar steekt.

Ontstaan als sociaal alternatief

Ten tijde van de Vietnamoorlog, eind jaren 60, beseften steeds meer mensen dat zij met het geld dat ze bij een bank onderbrachten indirect die oorlog meefinancierden. De bewustwording dat het belangrijk is om te weten waar het geld van financiële instellingen naartoe gaat is gelukkig alleen maar groter geworden. In 1968 ontstond daardoor het idee om in plaats van wapens met geïnvesteerd geld ondernemende mensen te gaan financieren in landen waar toegang tot financiering niet vanzelfsprekend was. Het idee voor Oikocredit was geboren. Jonge, betrokken kerkleden kwamen met het concept van een sociaal-ethisch beleggingsfonds waarin kerken hun geld konden beleggen. Het duurde nog tot 1975 voor de oprichting van Oikocredit een feit was. Nu, bijna 45 jaar later, beleggen meer dan 57.000 mensen en organisaties in Oikocredit!

Dit is onze eerste lening. In India leende we geld uit om 269 huizen te bouwen voor medewerkers van een ziekenhuis. Zij konden door hun lage rang geen huis krijgen.

Wereldwijde coöperatie

Oikocredit is opgezet als een coöperatieve organisatie, en gevestigd in Amersfoort. Als organisatie die de zelfredzaamheid van mensen en gemeenschappen in kansarme posities wil vergroten, moet je dicht bij die mensen en gemeenschappen staan. Dat regel je niet vanuit een centraal kantoor in Nederland. Het verstrekken van financiering aan sociale partnerorganisaties gebeurt dan ook via lokale kantoren van Oikocredit. Daar werken mensen die zelf de omstandigheden in het betreffende land en de regio kennen. Zij weten het beste wat organisaties en mensen daar nodig hebben.

Inmiddels is Oikocredit uitgegroeid tot een van de grootste sociaal investeerders in microkredietorganisaties, boerencoöperaties en duurzame-energiebedrijven ter wereld. Met een netwerk van honderden partners hebben we zo impact op het leven van 36 miljoen mensen.

‘Grass roots’ ondersteuning

Wereldwijd zijn meer dan 600 leden aangesloten bij de coöperatie. Dat zijn veel van de partnerorganisaties, die ook financiering krijgen, maar ook stichtingen en kerkorganisaties die Oikocredit willen steunen in hun missie. Verder zijn een aantal van die leden  verenigingen die specifiek zijn opgericht om het werk van Oikocredit te promoten en kapitaal te verwerven voor Oikocredit. Dat zijn er inmiddels meer dan 30, en Oikocredit Nederland is er een van. Met recht zijn dit ‘grass-roots’-organisaties te noemen, opgericht door mensen die zich willen inzetten voor Oikocredit. De meeste van deze verenigingen zijn gestart, of werken nog steeds, met slechts de inzet van vrijwillige medewerkers. Bij Oikocredit Nederland werken vandaag de dag negen betaalde medewerkers aan communicatie en administratie.


Promotie door de leden

Oikocredit Nederland heeft als missie om de naamsbekendheid van Oikocredit onder het Nederlandse publiek te vergroten én om zo veel mogelijk mensen te stimuleren om te beleggen in het beleggingsfonds ‘Oikocredit Nederland Fonds’, als alternatieve manier om geld aan het werk te zetten. Immers, hoe meer mensen meedoen met beleggen, hoe meer partners en ondernemers Oikocredit kan ondersteunen.


Dat promoten doen we onder meer door het inzetten van brede communicatie, het organiseren van evenementen, het uitgeven van materialen en het voeren van campagnes. Dankzij onze 7000 leden kunnen wij ons werk doen. Zij brengen contributiegeld in dat we als vereniging kunnen gebruiken om invulling te geven aan onze doelstellingen. Daarom willen we de bij ons aangesloten beleggers ook stimuleren om lid te worden. Want hoe meer leden, hoe groter we zijn en hoe meer we kunnen doen om de Oikocredit-beweging nog groter te maken en nog meer impact we kunnen hebben.

Fonds mét een missie

Het Oikocredit Nederland Fonds is een beleggingsfonds. Het belegde geld wordt voor 97 tot 99 procent geïnvesteerd in Oikocredit. Al dat geld wordt dus aangewend voor onze sociale investeringen in partners in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Om alles transparant te houden en aan alle wet- en regelgeving te voldoen, is het Oikocredit Nederland Fonds opgericht, waarin consumenten en organisaties kunnen beleggen, en zo meewerken aan Oikocredits missie. Vanwege wet- en regelgeving voor financiële instellingen wordt het Fonds beheerd door een derde, aparte entiteit: de Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds. Dit klinkt allemaal redelijk ingewikkeld, maar dat valt in de praktijk wel mee. Een groot voordeel bij zo’n structuur is het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank. Zo waarborgt deze structuur ook de kwaliteit van de organisatie en procedures én een optimale transparantie over onze activiteiten. En dat is waar onze betrokken beleggers en leden ons al meer dan veertig jaar om waarderen.

« Terug