Open rekening

Beleggen

Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie.

Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds is als beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds (hierna ONF) opgenomen in het register van de AFM. ONF is een beleggingsfonds en er zijn risico’s verbonden aan een belegging in het ONF. Het meest in het oog springende risico is het spreidingsrisico. Tussen de 97% en 99% van het fondsvermogen wordt namelijk geïnvesteerd in Oikocredit.

  1. 1Uw belegging
  2. 2Uw gegevens
  3. 3Overzicht
  4. 4Betalen
Houd uw burgerservicenummer en rekeningnummer bij de hand. Heeft u vragen? Bel ons dan gerust op 030 234 10 69

Uw eerste belegging is minimaal € 200. Heeft u al een belegging? Dan kunt u elk willekeurig bedrag toevoegen.

Het minimale bedrag is € 10 per maand.

€ 
* Verplichte vraag