Identificatie beleggers

Identificatie

proces_DataCheckerOikocredit Nederland werkt samen met het bedrijf DataChecker om u als belegger online te (her)identificeren. Vanwege aangescherpte wetgeving zijn alle financiële instellingen verplicht om dit te doen. We hebben van u daarom een geldig identiteitsbewijs en bankrekeningafschrift met adresgegevens nodig, die u via de online omgeving van DataChecker verzendt.

💡 Mogelijk heeft u recent een jaaroverzicht gekregen van uw bank. Dat kunt u ook gebruiken mits hierop uw IBAN, naam én adres vermeld staan.

U ontvangt van DataChecker een email en, als we uw mobiele nummer hebben, een sms-bericht op uw mobiele telefoon. Om het proces te doorlopen heeft u een smartphone of tablet nodig.

💡 In deze video laten we stap voor stap zien hoe de identifcatie via de online omgeving van DataChecker verloopt. U kunt de instructies in de video nalezen in deze toelichting.

Veelgestelde vragen over (her)identificatie van beleggers

Op 24 februari hebben we een online vragen-halfuur georganiseerd, waar beleggers vragen over de identificatie konden stellen aan Oikocredit Nederland directeur Eric Holterhues. Kijk hier de opname terug.

Heeft u toch nog een vraag over het proces van identificatie via DataChecker? U kunt de chatfunctie (het ballonnetje) in de online omgeving gebruiken, of kijk bij de veelgestelde vragen en antwoorden hieronder.

Middels een videoboodschap gaat directeur Eric Holterhues in op de vier meest gehoorde vragen en opmerkingen.

 • Waarom hebben jullie mijn identiteitsbewijs en bankafschrift nodig?

  Financiële instellingen werken samen om te voorkomen dat criminelen het financiële systeem gebruiken om te frauderen, geld wit te wassen, of terrorisme te financieren. Dit is ook een wettelijke verplichting. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) eist van financiële instellingen dat ze weten wie hun klanten zijn. Daarom moeten financiële instellingen de identiteit van hun klanten controleren en verifiëren, en het bewijs daarvan bewaren. Vanwege deze wetgeving zijn ook wij verplicht om alle beleggers in het Oikocredit Nederland Fonds te (her)identificeren en hun identiteitsbewijs op te slaan.

   

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers
 • Op welke wetgeving is jullie verzoek om mijn identiteitsbewijs gebaseerd?

  Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten wij de identiteit van onze klanten controleren en het bewijs daarvan bewaren. Wanneer en waarom we dat moeten doen is vastgelegd in artikel 3 lid 2 onder a van de Wwft:
  Het cliëntenonderzoek stelt de instelling in staat om: a. de cliënt te identificeren en diens identiteit te verifiëren.

  Welk type gegevens wij als beleggingsfonds mogen uitvragen en vastleggen, staat ook in de wet. Zo staat er in artikel 33 lid 2 onder a van de Wwft:

  1° de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum, het adres en de woonplaats, dan wel de plaats van vestiging van de cliënt alsmede van degene die namens die natuurlijke persoon optreedt, of een afschrift van het document dat een persoonidentificerend nummer bevat en aan de hand waarvan de verificatie van de identiteit heeft plaatsgevonden;

  2° de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp waarvan de identiteit is geverifieerd.

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers
 • Hoe weet ik of de email en sms betrouwbaar zijn?

  De nieuwsbrief-mail van 14 januari is afkomstig van Oikocredit Nederland. We werken samen met het bedrijf DataChecker om de identificatie-gegevens bij onze beleggers op te vragen. Wanneer DataChecker u als belegger gaat benaderen, ontvangt u daaraan voorafgaand eerst van ons een aankondigingsmail daarover DataChecker heeft uitgebreide ervaring met het identificeren en verifiëren van persoonlijke data. Dit gebeurt via een beveiligde online omgeving. Voor meer informatie over DataChecker zie hun website: We nemen privacy serieus en zijn ons bewust van de risico's | Datachecker

  datachecker_logo_cmyk_eng_new

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers
 • Waarom werkt Oikocredit Nederland met DataChecker?

  Om het identificeren en verifiëren van onze beleggers zo veilig en zorgvuldig mogelijk te doen, werken we als Oikocredit Nederland met het bedrijf DataChecker. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het identificeren en verifiëren van persoonlijke data. Dit gebeurt via een beveiligde online omgeving. Het verifiëren van documenten is een specialisme, dat bovendien veel tijd kost. Oikocredit Nederland werkt met een klein team medewerkers. We zijn zelf op dit moment niet toegerust om dit proces van verifiëren uit te voeren, naast onze andere werkzaamheden. Daarom hebben we een betrouwbare externe partij gevraagd om dit namens Oikocredit Nederland uit te voeren. DataChecker helpt veel bedrijven om deze processen te optimaliseren. Het is belangrijk dat u wacht op het emailbericht van Oikocredit Nederland en het emailbericht en sms van DataChecker, en zelf geen stukken gaat opsturen.

  datachecker_logo_cmyk_eng_new

  DataChecker heeft uitgebreide ervaring met het identificeren en verifiëren van persoonlijke data. Dit gebeurt via een beveiligde online omgeving. Meer informatie over DataChecker vindt u op hun website: We nemen privacy serieus en zijn ons bewust van de risico's | Datachecker

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers
 • Gebeurt dat uploaden van mijn documenten wel via een veilige verbinding?

  Wij kunnen u verzekeren dat de link die DataChecker u in de email en sms stuurt een veilige verbinding is en dat uw documenten zorgvuldig en volgens de privacywetgeving worden behandeld en bewaard. Zie hoe DataChecker omgaat met privacygevoelige informatie: We nemen privacy serieus en zijn ons bewust van de risico's | Datachecker

  Het is belangrijk dat u wacht op het emailbericht van Oikocredit Nederland en het emailbericht en sms van DataChecker, en zelf geen stukken gaat opsturen.

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers
 • Ik heb geen smartphone/emailadres/kan geen selfie maken. Kan ik een pasfoto, kopie van mijn paspoort en bankrekeningafschrift toesturen per post?

  Als u geen selfie, digitale foto’s of scan kunt maken, zoeken we naar een andere oplossing. Het is belangrijk dat u wacht op het emailbericht van Oikocredit Nederland en het emailbericht en sms van DataChecker, en zelf geen stukken gaat opsturen. Als we van u geen emailadres hebben, wacht u dan op de brief die we u per post toesturen.

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers
 • Ik heb jullie al ‘s een kopie van mijn identiteitsbewijs en bankafschrift gestuurd. Waarom moet ik het nu opnieuw doen?

  We hebben de identiteit van onze klanten voorheen op een andere manier gedaan. Omdat de wetgeving is aangescherpt, is het nu ook voor het Oikocredit Nederland Fonds verplicht om de identificatie van onze beleggers uitgebreider te doen, te verifiëren en deze informatie vast te leggen. Het is onder meer nodig dat we uw identiteitsbewijs verifiëren. Dat kan helaas betekenen dat u de documenten nogmaals met ons moet delen. We vragen uw begrip voor de gang van zaken.

   

   

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers
 • Wat gebeurt er als ik de identificatie niet doe?

  Sinds januari 2022 hebben we al onze beleggers geïnformeerd en herhaaldelijk verzocht om medewerking aan de identificatie. Ons verzoek is niet vrijblijvend. We zijn wettelijk verplicht om deze identificatie en verificatie van de identiteit te doen. Als u niet meewerkt aan de identificatie, zijn wij helaas gedwongen op enig moment afscheid van u als belegger te nemen.

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers
 • Waarom is het ook nodig om een selfie te maken?

  De reden dat u een selfie moet maken in het identificatieproces is dat die wordt vergeleken met de foto op uw identiteitsbewijs. Het gaat niet alleen om het identificeren van onze beleggers, de identiteit moet ook geverifieerd worden. Dat is de reden dat we werken met het bedrijf DataChecker: zij zullen de identiteitsbewijzen beoordelen op een aantal echtheidskenmerken en de foto’s met elkaar vergelijken. Dit is een online proces in plaats van dat u naar een loket (zoals bij een bank bijvoorbeeld) gaat om u te identificeren. Ook het controleren van uw gegevens op het bankafschrift zijn onderdeel van dat verificatieproces. We zouden graag willen dat dit eenvoudiger kon, maar we zijn verplicht volgens de wet om dit zo uitgebreid te doen.

   

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers
 • Mogen jullie wel een niet-bewerkte versie van mijn identiteitsbewijs opvragen?

  We zijn in het kader van de Wwft verplicht om een onbewerkt identiteitsbewijs op te vragen, om de volledige identificatie en verificatie van de identiteit te kunnen uitvoeren. Het identiteitsbewijs moet vervolgens, ná de identificatie/verificatie, worden bewerkt voordat het wordt opgeslagen. Het opslaan van het identiteitsbewijs is tevens onderdeel van de wettelijke verplichting waar we aan moeten voldoen. Het opvragen en opslaan zijn dus twee verschillende zaken. De financiële instelling is verantwoordelijk voor het bewerken van het identiteitsbewijs, voordat het wordt opgeslagen en bewaard. Dit is in lijn met de uitspraak van de Geschillencommissie van Kifid van 10 januari 2022.

   

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers
 • Worden mijn gegevens veilig bij jullie bewaard?

  Ja, naast de controle van AFM en DNB werken wij conform de vereisten die de AVG stelt omtrent de beveiliging van privacygevoelige informatie.

  Ook DataChecker behandelt uw documenten zorgvuldig en volgens de privacywetgeving. Zie hoe DataChecker omgaat met privacygevoelige informatie: We nemen privacy serieus en zijn ons bewust van de risico's | Datachecker

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers
 • Hoe worden mijn gegevens beschermd?

  Om ervoor te zorgen dat uw gegevens beveiligd zijn tegen ongeoorloofde toegang worden onze systemen beschermd door een combinatie van organisatorische en elektronische toegangscontroles, zoals firewall technologie en andere beveiligingsmaatregelen. We houden ook gescheiden toegang tot systemen in stand om te waarborgen dat de enige medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens, diegenen zijn die het doel ondersteunen waarvoor u uw gegevens heeft gedeeld met ons.

   

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers
 • Ik heb van mijn bank of ander beleggingsfonds nooit zo’n verzoek gekregen, waarom van jullie wel?

  Mogelijk heeft u zich eerder al geïdentificeerd, bijvoorbeeld in persoon, volgens de nu geldende wet- en regelgeving. Voor de meeste financiële instellingen geldt dat zij recent een dergelijk identificatietraject hebben gestart. Wanneer u zoekt op ‘identificatie’ of ‘identificeren’, dan komt u meerdere berichten tegen van diverse instellingen die dit proces al eerder in gang hebben gezet.

  Financiële instellingen werken samen om te voorkomen dat criminelen het financiële systeem gebruiken om te frauderen, geld wit te wassen, of terrorisme te financieren. Dit is ook een wettelijke verplichting. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) eist van financiële instellingen dat ze weten wie hun klanten zijn. Daarom moeten financiële instellingen de identiteit van hun klanten controleren en verifiëren, en het bewijs daarvan bewaren. Vanwege deze wetgeving zijn ook wij verplicht om alle beleggers in het Oikocredit Nederland Fonds te (her)identificeren en hun identiteitsbewijs op te slaan.

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers
 • Geldt mijn rijbewijs ook als identiteitsbewijs?

  We kunnen geen rijbewijs accepteren. De reden is dat op een rijbewijs niet alle gegevens staan die we op basis van de Wwft moeten vastleggen, zoals alle officiële voornamen. Als u meer dan één voornaam heeft, staan deze namelijk niet allemaal op uw rijbewijs. Deze vereiste is vastgelegd in artikel 33 lid 1 en lid 2 onder a van de Wwft.

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers
 • Is het vastleggen van een onbewerkt identiteitsbewijs niet in strijd met de AVG?

  We zijn in het kader van de Wwft verplicht om een onbewerkt identiteitsbewijs op te vragen, om de volledige identificatie en verificatie van de identiteit te kunnen uitvoeren. Het identiteitsbewijs moet vervolgens, ná de identificatie/verificatie, worden bewerkt voordat het wordt opgeslagen. In een recent oordeel heeft het Kifid (het financieel klachteninstituut) geoordeeld dat het onbewerkt vastleggen van een identiteitsbewijs namelijk in strijd is met de AVG. Het opvragen en vastleggen zijn dus twee verschillende zaken. De financiële instelling is verantwoordelijk voor het bewerken van het identiteitsbewijs, voordat het wordt opgeslagen en bewaard.

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers
 • Kan ik mijn belegging ook aan jullie schenken en hoef ik dan niet mee te werken aan de identificatie?

  Dat kan natuurlijk. U kunt uw belegging schenken aan de vereniging Oikocredit Nederland en ons zo helpen met bewustwording in Nederland over armoede en de sociale impact van microkrediet. Het is ook mogelijk om uw belegging te schenken als eeuwigdurende investering in aandelen Oikocredit. Zo kan er keer op keer geïnvesteerd worden in het verbeteren van de levens van mensen. Dit noemen we 'duurzaam belegd'. Voor meer informatie zie Doneren, schenken of nalaten aan Oikocredit - Oikocredit Nederland. Als u uw belegging wilt schenken, kunt u ook contact opnemen met Oikocredit Nederland via nederland@oikocredit.nl of via 030-2341069.

   

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers
 • Kan ik mijn belegging ook verkopen en hoef ik dan niet mee te werken aan de identificatie?

  We zijn wettelijk verplicht om u te identificeren. Vanaf 1 september 2022 kunt u geen aan- en verkopen meer doen zonder dat u de identificatie en verificatie heeft gedaan. Als u niet wilt of kunt meewerken aan de identificatie en verificatie via bovenstaande opties, dan heeft u de volgende mogelijkheden:

  • Uw beleggingsrekening opheffen. Daarvoor doet u een verzoek tot verkoop en opheffing van de rekening via nederland@oikocredit.nl onder vermelding van uw beleggingsnummer en het bankrekeningnummer dat aan uw belegging is gekoppeld. Als u de tegenrekening wilt wijzigen, gaat u naar www.oikocredit.nl/belegging-wijzigen.
  • Uw belegging schenken aan Duurzaam Belegd. Daarmee investeert u uw geld blijvend in aandelen Oikocredit. Zo kan er keer op keer geïnvesteerd worden in het verbeteren van de levens van mensen.
  • Uw belegging schenken aan Oikocredit Nederland om onze vereniging te helpen om bewustwording te creëren over de impact die microkrediet heeft op de levens van mensen in armere landen in de wereld.
  Meer vragen over (her)identificatie beleggers
 • Waar vind ik mijn online bankafschrift?

  Als u geen papieren bankafschrift heeft, kunt u die opzoeken in uw online bankieren omgeving. Mogelijk heeft u recent een jaaroverzicht gekregen van uw bank. Dat kunt u ook gebruiken mits hierop uw IBAN, naam én adres vermeld staan.

  Het verschilt per bank hoe u een bankafschrift downloadt. U kunt online zoeken hoe dat bij uw bank werkt, bijvoorbeeld:

  Triodos Bank Hoe download ik mijn afschriften? (triodos.nl)

  Rabobank Overzicht betaalrekening ontvangen - Rabobank

  ING Afschriften bekijken en downloaden - ING - Digitaal bankieren

  ABN Amro bank Rekeningafschriften downloaden - ABN AMRO

  Knab Zo download je een bankafschrift | Knab.nl

  Regiobank Rekeningafschriften downloaden - RegioBank

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers