Schenken en nalaten

Op zoek naar een duurzaam cadeau, bijvoorbeeld voor uw (klein)kind(eren)? Geef een belegging in het Oikocredit Nederland Fonds! Als u dat doet, dan ontvangt u ook een mooi certificaat en een leuk cadeau voor uw kind of kleinkind!

Schenken tot een bepaald bedrag is belastingvrij.

Download het Ja, ik doe een belegging cadeau - formulier 

Daarnaast is het ook mogelijk schenkingen te doen aan Oikocredit Nederland: dit geld wordt voor verschillende doelen aangewend. Zo kan de vereniging met uw geld meer mensen interesseren voor ons werk, waardoor we weer meer mensen kunnen helpen. En u kunt uw geld schenken met de voorwaarde ‘Duurzaam Belegd’. Dit houdt in dat Oikocredit Nederland het geld eeuwigdurend belegt in aandelen Oikocredit.

Eenmalig of periodiek een schenking doen

Schenkingen zijn van harte welkom op rekening (IBAN) NL11 INGB 0001261695 ten name van Oikocredit Nederland, onder vermelding van uw naam en adres. Deze giften kunnen fiscaal aantrekkelijk zijn, omdat Oikocredit Nederland een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is.

Ook periodieke schenkingen aan een ANBI zijn aftrekbaar, mits u deze in een schriftelijke overeenkomst laat vastleggen.

Meer informatie over nalaten

Regional officeRegion