Prospectus en wettelijke informatie

Sinds de oprichting van het Oikocredit Nederland Fonds in 2002 heeft geen van onze beleggers ook maar iets van het ingelegde kapitaal verloren. De participaties hebben hun waarde van 200 euro altijd behouden. Sociaal beleggen gaat dus samen met een laag risico, zo blijkt.

Sinds de oprichting in 2002 heeft het Oikocredit Nederland Fonds steeds 1,55% dividend kunnen uitkeren aan de beleggers (2 procent rendement min 0,45 procent beheerkosten). De hoogte van het dividend is echter niet vanzelfsprekend. De verwachting is dat het dividend over 2016, dat wij medio 2017 uitkeren, gehandhaafd zal blijven op 1,55%, maar dat het dividend over 2017, uit te keren in 2018, lager zal uitvallen.

Lees voor meer informatie het prospectus van het Oikocredit Nederland Fonds en de Essentiële Beleggersinformatie.

Aanpassing prospectus per 1 juli 2016

Per 1 juli 2016 is het prospectus aangepast. Belangrijkste wijziging betreft de aanpassing van de beheerkosten (zie paragraaf 6.1). Deze zijn voortaan gekoppeld aan het dividend dat Oikocredit Nederland Fonds ontvangt op aandelen Oikocredit UA. Overweging om de berekeningssystematiek van beheerkosten aan te passen, is dat bij aanhoudende groei van het Oikocredit Nederland Fonds er wordt ingeteerd op het eigen vermogen. Dat wil de beheerder van het fonds voorkomen, ter bescherming van de positie van de beleggers.

Daarnaast is in het prospectus de overstap naar een nieuwe bewaarder opgenomen, alsook de daaropvolgende wijziging in het bestuur van de Stichting Juridisch Eigendom Oikocredit Nederland Fonds. Tot slot zijn de meest actuele cijfers opgenomen in het prospectus.

Mocht u vragen hebben over deze wijzigingen, neem dan contact op met Oikocredit Nederland via 030 234 10 69 of nederland@oikocredit.nl.

Veelgestelde vragen over het interim-dividend 2016 Oikocredit Nederland Fonds

Onderstaande informatie is speciaal bedoeld voor participanten die al voor mei 2015 belegden in het Oikocredit Nederland Fonds.

Onze participanten hebben in juli hun overzicht interim-dividend 2016 ontvangen. Hieronder vindt u meer informatie over de berekening van dit interim-dividend en ook de waarde van uw belegging. De aanleiding voor deze uitleg is dat per 1 mei 2015 de fondsvoorwaarden van het Oikocredit Nederland Fonds zijn veranderd.

Mocht u meer informatie willen, neem dan contact op met Oikocredit Nederland via 030 234 10 69 of nederland@oikocredit.nl.

Dividend

 • Wat is de waarde van mijn participaties?

  De waarde per participatie Oikocredit Nederland Fonds is € 200, wat gelijk is aan de nominale waarde. Tegen deze waarde worden de participaties aangekocht en verkocht. Het zal de beleggers die voor mei 2015 zijn gaan beleggen wellicht opvallen dat deze waarde in het verleden anders was. Voorheen werd namelijk het verwachte dividend Oikocredit al meeberekend in de waarde. Betekent dit dat deze groep beleggers waarde is kwijtgeraakt? Dat is uiteraard niet het geval. Bij verkoop van een participatie behouden deze beleggers namelijk het recht op het dividend, dat in het eerstvolgende jaar wordt uitgekeerd.

  More questions
 • Hoe wordt het interim-dividend 2016 berekend?

  Hieronder wordt uitleg gegeven over de omvang van uw interim-dividend 2016 in drie scenario’s.

  Scenario 1: participaties die u voor januari 2015 in uw bezit had
  Het interim-dividend 2016 per participatie is gelijk aan € 200 vermenigvuldigd met 1,55%. Er wordt dividend berekend naar rato van het aantal maanden dat deze participaties in uw bezit zijn geweest gedurende 2015.

  Scenario 2: participaties die u tussen januari en april 2015 in uw bezit kreeg
  De berekening van het interim-dividend 2016 voor deze groep participaties is afwijkend. Het interim-dividend 2016 per participatie is nog steeds gelijk aan € 200 vermenigvuldigd met 1,55%. Er wordt dividend berekend naar rato van het aantal maanden dat deze participaties in uw bezit zijn geweest gedurende 2015.

  Daarbovenop krijgt u bij het interim-dividend 2016 het door u aangekochte verwachte dividend Oikocredit in lijn met onderstaande tabel, uiteraard onder de voorwaarde dat u deze participaties niet voor mei 2015 heeft verkocht:

  Participaties aangekocht per:

  Extra interim-dividend 2016:

  Januari 2015

  € 0,26

  Februari 2015

  € 0,52

  Maart 2015

  € 0,78

  April 2015

  € 1,03


  Scenario 3: participaties die u na 30 april 2015 in uw bezit kreeg

  Het interim-dividend 2016 per participatie is weer gelijk aan € 200 vermenigvuldigd met 1,55%. Er wordt dividend berekend naar rato van het aantal maanden dat deze participaties in uw bezit zijn geweest gedurende 2015.

  Voorbeeldberekening: waarde van participaties aangekocht voor mei 2015

  Stel dat u per 1 januari 2015 voor € 1.000,00 aan participaties heeft gekocht, en dat u heeft aangegeven dat u dividend op uw rekening uitbetaald wilt krijgen. Voor dat bedrag van € 1.000,00 werden 4,917388 participaties gekocht tegen een koers van € 203,36. De koers was opgebouwd uit de nominale waarde van de participatie (€ 200,00) + een bedrag aan meegekocht dividend over 2014 (€ 3,10) + een bedrag aan verwacht dividend over januari 2015 (€ 0,26).

  Door de wijziging in de fondsvoorwaarden wordt er met ingang van mei 2015 geen meegekocht of verwacht dividend meer uitgekeerd bij verkoop van de participaties, maar wordt het dividend pas in het jaar daaropvolgend vastgesteld en uitgekeerd in de vorm van interim-dividend.

  In dit voorbeeld heeft u in juli 2015 een bedrag van € 15,24 aan interim-dividend 2015 ontvangen op uw bankrekening. Dit was het meegekochte dividend (4,917388 x € 3,10) dat betrekking had op het boekjaar 2014. Omdat dit interim-dividend 2015 van € 15,24 is uitgekeerd wordt het van de waarde van uw belegging afgetrokken. Onder de nieuwe fondsvoorwaarden zou geen interim-dividend 2015 zijn uitgekeerd.

  Bij het interim-dividend 2016 in juli 2016 ontvangt u over het gehele boekjaar 2015 interim-dividend, naar rato van het aantal maanden dat u de belegging in uw bezit heeft gehad. Daarbovenop ontvangt u het verwachte dividend over januari 2015, waar u bij aankoop voor heeft betaald, te weten € 0,26 per participatie.

  Op dit moment is de waarde van de participaties die u in januari 2015 heeft aangekocht € 983,48 (namelijk 4,917388 participaties tegen € 200) . Dat is minder dan de € 1.000 die u ervoor heeft betaald. Het verschil is uitgekeerd in juli 2015 (€ 15,24 interim-dividend 2015 – onder de nieuwe fondsvoorwaarden was geen interim-dividend uitgekeerd) alsook in juli 2016 (€ 0,26 extra dividend bovenop het reguliere interim-dividend 2016). In 2017 heeft u recht op interim-dividend 2017, naar rato van het aantal maanden dat de participaties in 2016 in uw bezit zijn.

  More questions
Regional officeRegion