Prospectus en wettelijke informatie

Sinds de oprichting van het Oikocredit Nederland Fonds in 2002 heeft geen van onze beleggers ook maar iets van het ingelegde kapitaal verloren. De participaties hebben hun waarde van 200 euro altijd behouden. Sociaal beleggen gaat dus samen met een laag risico, zo blijkt.

Sinds de oprichting in 2002 heeft het Oikocredit Nederland Fonds steeds 1,55% dividend kunnen uitkeren aan de beleggers (2 procent rendement min 0,45 procent beheerkosten). De hoogte van het dividend is echter niet vanzelfsprekend. De verwachting is dat het dividend over 2016, dat wij medio 2017 uitkeren, gehandhaafd zal blijven op 1,55%, maar dat het dividend over 2017, uit te keren in 2018, lager zal uitvallen.

Lees voor meer informatie het prospectus van het Oikocredit Nederland Fonds en de Essentiële Beleggersinformatie.

Aanpassing prospectus per 1 juli 2016

Per 1 juli 2016 is het prospectus aangepast. Belangrijkste wijziging betreft de aanpassing van de beheerkosten (zie paragraaf 6.1). Deze zijn voortaan gekoppeld aan het dividend dat Oikocredit Nederland Fonds ontvangt op aandelen Oikocredit UA. Overweging om de berekeningssystematiek van beheerkosten aan te passen, is dat bij aanhoudende groei van het Oikocredit Nederland Fonds er wordt ingeteerd op het eigen vermogen. Dat wil de beheerder van het fonds voorkomen, ter bescherming van de positie van de beleggers.

Daarnaast is in het prospectus de overstap naar een nieuwe bewaarder opgenomen, alsook de daaropvolgende wijziging in het bestuur van de Stichting Juridisch Eigendom Oikocredit Nederland Fonds. Tot slot zijn de meest actuele cijfers opgenomen in het prospectus.

Mocht u vragen hebben over deze wijzigingen, neem dan contact op met Oikocredit Nederland via 030 234 10 69 of nederland@oikocredit.nl.

Veelgestelde vragen over dividend

Onze participanten krijgen in juli hun dividendoverzicht. Heeft u vragen over het dividend? Kijk eens bij veelgestelde vragen over beleggen of uw vraag ertussen staat.

Mocht u het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden, of meer informatie willen, neem dan contact op met Oikocredit Nederland via 030 234 10 69 of nederland@oikocredit.nl.

Regional officeRegion